Villkor

 • Vi är måna om dina personuppgifter och lämnar eller säljer dem aldrig vidare dem till tredje part. All personuppgiftshantering sker i enlighet med gällande regelverk.
 • Vi tillämpar förskottsbetalning (företag erbjuds fakturaköp enligt Payson villkor) och planerar tillverkning så snart som möjligt efter att du betalat din grind.
 • Då grindarna är måttbeställda och enligt kundens anvisningar utgår ingen ångerrätt efter fullgjord betalning i enlighet med distansköplagen. Detta gäller även reklamation av grinden för annat än att grova skador på ingående virke. 
 • Leveransen sker med av oss valt transportbolag när grinden är färdig. Kunden hämtar ut grinden hos närmsta utlämningsterminal baserat på leveransadressens postnummer. Hemleverans finns som tillval. 
 • Kunden skall vid leverans kontrollera att inga transportskador förekommer och att alla kolli levereras. Finns transportskador skall detta meddelas chauffören direkt. Kunden är skyldiga att meddela transportskada eller fabrikationsfel omgående till Svenska grindar före montage, inom  14 dagar från varans mottagande. Transportbolagets villkor gäller fullt ut rörande transporten och kunder är skyldig att tillmötesgå dessa. Eventuell efterhandsdebitering p.g.a. att kunden ej mött transportbolagets villkor efterdebiteras kunden. Eventuella returer bekostas alltid av kunden.
 • Alla beställningar placeras i kö och byggs i turordning. Maximal tillverkningstid är 12 veckor. Alla andra givna uppgifter om leveranstider t.ex. på vår hemsida är preliminära och anger endast det normala. Transporttiden tillkommer på tillverkningstiden. 
 • Force majeure: Vid oförutsedda händelser utom vår kontroll, maskinhaveri eller sjukdom kan tillverkningstiden bli längre än ovan angiven. 
 • Bilderna som presenteras på hemsidan är exempel, inte exakta förlagor.
 • Kunden är medveten om att olika mått på grindarna ger olika proportioner vilket förändrar grindens exakta utseende i förhållande till bilderna på hemsidan. Sådana avvikelser är inte grund för reklamation.
 • Kunden är medveten om att denne köper en osedd produkt. Kunden har före köp tagit del av den information som finns på hemsidan rörande produktens utförande och finish och accepterar denna som överensstämmande med kundens förväntningar. För oförväntade avvikelser i utförande och allmän finish (till ex mindre märken, kvistar, finish på målning och beslag) mot kundens förväntningar ansvarar kunden. Kunden skall före köp kontakta oss om osäkerhet var detta innebär föreligger.
 • Kund uppmanas kontakta oss omgående efter leverans om synpunkter på produkten. Vi vill bistå kunden med förlag på lämpliga åtgärder om så behövs.
 • Trä är ett levande material och kan förändras med tiden, Svenska grindar ansvarar ej för sådana förändringar efter leverans. Ej heller för livslängd på målning och färg.